top of page
L'ATENEU

Què és l'Ateneu?

 

L'Ateneu de Sant Just Desvern és una associació cultural constituïda a l'empar de la Llei d'Associacions de Catalunya (Llibre 5 del Codi Civil Català) que té per finalitats, d'acord amb els seus estatuts:

 

  • Contribuir a la formació, perfeccionament i enriquiment cultural de la població en general i dels seus socis en particular.

  • Oferir als socis tota mena d'activitats de lleure.

  • Fomentar activitats esportives.

  • Promoure l’edició de llibres i altre mena de publicacions d’acord amb les finalitats de la societat.

  • Contribuir a la difusió de la cultura catalana en tots els seus àmbits, i, molt especialment, promoure el coneixement i l’ensenyament de la llengua catalana.

 

Per tal de dur a terme aquestes finalitats compta amb un gran nombre de seccions que realitzen tasques molt diverses (cant, teatre, balls, billar, muntanyisme, pintura, tertúlies, periodisme,...) i tres escoles: una de música, una de teatre i una d'escriptura, i sempre està obert a la creació de noves seccions per ampliar el ventall d'activitats.

 

Està inscrit al registre d'Entitats de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a, Inscripció 907 de Barcelona.

 

L'Ateneu es va crear l'any 1918; és, per tant, una entitat Centenària.  L'any 2018 va rebre la Creu de Sant Jordi.

Creu de Sant Jordi.png

Flaix històric

 

La primera notícia que es té de l'Ateneu correspon al 28 de juny de 1917.    Aquell dia se celebrà en el garatge de la «Compañia de Autobuses Santjustense» un sopar per homenatjar el Sr. Manuel Garcia Solà, el fundador de la companyia dels autobusos que van donar relleu a les antigues diligències que feien el trajecte entre Barcelona i Sant Just fins ben entrat el segle passat.   En acabar el sopar, segons la crònica de l'època que podem llegir a «la Voz del Llobregat», va haver-hi els habituals discursos i quan el Sr. Garcia Solà prengué la paraula per agrair l'homenatge que se li havia fet, va anunciar que s'estava treballant per poder crear un Ateneu a Sant Just Desvern.   L'anunci no van ser només unes paraules que es podien haver endut el vent, va ser una realitat ja que només 2 setmanes després, 15 de juliol de 1917, ja s'inscrivien els primers socis, tot i que l'entitat encara estava en fase de constitució, una fase que duraria prop d'un any.

 

Passat l'estiu van començar les activitats i amb diverses aportacions de socis fou possible disposar d'una biblioteca i un espai per donar classes als socis.  Quan ja es va disposar dels estatuts aprovats pel Gobierno Civil de la Província de Barcelona es va celebrar la primera assemblea de l'entitat, i això va ser el 16 de juny de 1918, data que es considera formalment com a data de constitució de l'Ateneu, tot i que, com hem vist, ja es portava gairebé un any fent activitats.  El primer president de l'Ateneu va ser el seu promotor, el Sr. Manuel Garcia Solà.

 

Segons l'acta fundacional, en el moment de celebrar-se aquella primera assemblea l'Ateneu ja tenia una escola en la qual es feien classes (a adults) de 8 a 10 de la nit i hi havia 22 alumnes/socis inscrits.

A inicis dels anys 20 es va adquirir un solar i es va construir una escola per tal de poder donar formació, també, als fills dels socis; aquesta construcció va ser aixecada pels socis amb les seves pròpies mans sota el patronatge i l'ajut econòmic de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana.  Una fotografia de l'època del fotògraf Luís de Olalde va donar testimoni d'aquell treball de caps de setmana per part dels socis que no tenien possibilitats d'ajudar de cap altra manera.

 

Durant la dictadura de Primo de Rivera i les consegüents abolicions de la Mancomunitat i la prohibició de l'ensenyament del català, a l'escola es continuà amb l'ensenyament del català, si bé de forma clandestina (les llibretes havien d'estar amagades, segons havia explicat l'Antoni Malaret i Amigó -que en fou alumne- en la conferència que va donar el 14 de desembre de 1968 en motiu del Cinquantenari de l'Ateneu).

 

En la segona meitat de la dècada 1920-1930 va ser quan es va construir l'edifici actual, al costat del de l'escola, edifici que amb el pas dels anys ha sofert diverses ampliacions i modificacions.

 

Uns anys més tard, ja en època de la República, amb la Generalitat de Catalunya instaurada, l'escola fou venuda a l'Ajuntament, que es comprometé a mantenir l'esperit fundacional.  La primera escola de l'Ateneu va esdevenir, així, l'actual escola Montserrat.  L'any 2009 l'escola Montserrat va ser traslladada a un altre indret de la població i l'edifici (recordem-ho, aixecat pels socis de l'Ateneu amb les seves pròpies mans) va ser restaurat i va esdevenir un espai d'ús públic, anomenat «les Escoles», on hi ha, entre d'altres organismes, l'escola de català i l'escola d'adults.

 

En acabar la guerra civil van venir uns anys de mer manteniment de l'entitat, ja que poca cosa es podia fer.  A títol d'exemple, la primera junta democràtica elegida després de la guerra (1947) no va durar ni un any, ja que va ser anul·lada governativament.  Van ser uns anys de balls, homenatges a la vellesa, i altres activitats de lleure, sense que pogués fer-se gaires coses més.

 

La celebració del 30è aniversari de la fundació de l'Ateneu (el 25è aniversari no s'havia pogut celebrar) va marcar el començament de la recuperació de l'entitat. Des de llavors l'entitat va tenir una trajectòria contínua i sense la intervenció directa de l'administració franquista.

 

Cap a finals dels anys 60 l'Ateneu, davant la manca d'ensenyament en català, va tornar a crear la seva pròpia escola, que uns anys més tard s'integrà en el Col·lectiu d'Escoles Per l'Escola Pública Catalana (CEPEPC).  L'escola inicià les seves classes el mes d'octubre de 1967 (curs 1967-1968).  Aquesta escola utilitzava uns espais que quan es miren amb el prisma actual no s'entén que poguessin aixoplugar una escola; els alumnes, docents i pares que hi van passar, però, en guarden un record molt entranyable.  Aquesta escola va passar posteriorment a mans de la Generalitat, esdevenint l'actual escola Montseny (va ser la primera escola del CEPEPC que va esdevenir pública).  En resum, de les tres escoles públiques del nostre poble, dues (Montserrat i Montseny) van estar creades per l'Ateneu en moments històrics diferents.

 

A partir del moment en què l'Ateneu deixa de mantenir l'escola, la vida de l'entitat passa a girar únicament a l'entorn de les activitats culturals i de lleure que realitzen les seves seccions, mantenint-se en tot moment l'esperit d'acostar la cultura a tothom, i fer-ho, com no, en la llengua del nostre País.

 

Al marge de les escoles, l'Ateneu té una gran revifada a mitjans dels anys 60, els 70 i inicis dels 80.  Tota l'activitat cultural de Sant Just girava a l'entorn de l'Ateneu, on s'organitzaven tot tipus d'actes culturals.  A títol d'exemple, tots els membres de la «Nova Cançó» van passar per l'escenari de la Sala Gran. A l'Ateneu, també, van néixer les Festes de Tardor (1969), festes que avui són ja patrimoni de tot el poble de Sant Just.  Van ser anys de creació i desaparició de moltes seccions (escacs, elenc teatral, motos, la Penya Silenci, els «Xibeques», etc...), de Concerts d'Estiu, d'activitat incessant; eren els últims anys de la dictadura i el món de la cultura premia l'accelerador...

 

 

Bibliografia

Una història de l'Ateneu.  Text de la conferència pronunciada per Antoni Malaret i Amigó, el dia 14 de desembre de 1969, a l'Ateneu, en motiu dels 50 anys de l'Ateneu.

Una història de l'Ateneu.  75 anys de vida social (1918-1993).  Dins de la miscel·lània V del Centre d'Estudis Santjustencs.  

L'Ateneu de Sant Just Desvern 1918-2018.   Llibre commemoratiu del Centenari de l'Ateneu que recull una visió transversal de la vida de la nostra entitat al llarg dels primers 100 anys de vida.  És la miscel·lània XXIV del Centre d'Estudis Santjustencs.

La Vall de Verç.  Revista d'informació general de Sant Just Desvern.   Es ve publicant ininterrumpidament des de gener de 1979 per la secció de l'Ateneu que porta el mateix nom.  Es pot accedir a totes les revistes editades, que contenen nombrosos articles sobre la vida de l'Ateneu.

Miscel·lànies del Centre d'Estudis Santjustencs.  A part de les miscel·lànies V i XXIV n'hi ha diverses que contenen articles sobre diferents seccions de l'Ateneu (Cor lo Pom de Flors, Orfeó Enric Morera,...).  Podeu accedir a la versions digitals de les miscel·lànies del Centre d'Estudis clicant aquí.

El patrimoni

 

L'edifici de l'Ateneu és propietat de l'entitat.  Fins desembre de 2017 també era propietat de l'Ateneu l'edifici annex, la Sala Gran, si bé aquesta sala feia moltes dècades que estava llogada a l'Ajuntament per la impossibilitat per part de l'Ateneu de mantenir-la en condicions.  Ara la Sala Gran és propietat de l'Ajuntament.

Les instal·lacions

L'Ateneu disposa de diverses instal·lacions per a ús dels seus socis i per fer activitats obertes al públic.  Hi ha dependències que són per a l'ús exclusiu de determinades seccions (local de la SEAS, despatx de La Vall de Verç, taller d'Arteneu, Escola de Música, Secretaria, despatxos del Cor i l'Orfeó i magatzems de Justeatre, Pastorets i Esbart) i d'altres espais que són d'ús compartit (sala d'assaig Enric Morera, Sala Piquet i Sala del Cinquantenari).   Les activitats obertes al públic es fan habitualment a la Sapa Piquet o a la Sala del Cinquantenari.

Sala Piquet.  El nom d'aquesta Sala és un homenatge a Josep Piquet i Gelabert, fundador de l'Orfeó Enric Morera.  És una sala dotada de mitjans audiovisuals on tenen lloc habitualment tertúlies, conferències, presentacions de llibres, i altres activitats que no requereixen un aforament superior a les 50 persones.  El terra de parquet permet fer, també, classes de ball, i les cortines en finestres i portes permeten enfosquir-la per fer projeccions en plena llum del dia.

Sala del Cinquantenari.  El nom d'aquesta sala ve del fet que es va construir quan es van fer obres l'any 1968 (any del Cinquantenari de l'Ateneu) per poder donar més capacitat a l'edifici i poder-hi posar una escola.  La sala es va remodelar l'any 1993, agafant l'aspecte actual.  Recentment s'han canviat la totalitat de les instal·lacions (electricitat, llum, so,..) deixant la sala en condicions de poder acollir qualsevol tipus d'espectacle.

Les seccions i grups

 

L'Ateneu ha tingut i té diverses seccions i/o grups que desenvolupen activitats en el marc de les finalitats associatives.  Relacionem tot seguit les seccions que hi ha actualment en funcionament; podeu obtenir informació més detallada accedint a la pàgina de la secció que us interessi.

 

Cant coral:

          CorAggio.  Cor jove.

          Cor lo Pom de Flors.  Cor de veus masculines.

          Orfeó Enric Morera.  Cor de veus mixtes.

 

Arts escèniques:

          Justeatre.  Grup de teatre amateur.

          Pastorets.  Grup de teatre especialitzat en Pastorets i activitats al carrer.

 

Arts plàstiques:

          Arteneu.  Grup de pintura.

 

Dansa

          Esbart Sant Just de l'Ateneu.  Esbart dansaire.

 

Escoles

          Escola de música de l'Ateneu.

          Escola d'escriptura de l'Ateneu.

          Tamboret, escola de teatre de l'Ateneu.

 

Lleure

          Billar.

          Grup de balls de saló.

 

Esport i cultura

          SEAS.  Secció Excursionista de l'Ateneu de Sant Just.

 

Cultura

Grup de tertúlies.

PAL (Projecte d'Animació Lectora)

 

Comunicació

          La Vall de Verç.  Equip de redacció de la revista local del mateix nom.

 

Les activitats

Les diferents seccions/grups de l'Ateneu realitzen les activitats que els són pròpies (excursions, concerts, tertúlies, cursets,...).  A part d'aquestes activitats també es  programen' altres espectacles (concerts de música clàssica, concerts de jazz, el Documental del Mes,...).  Podeu veure la programació completa i la documentació dels cicles a la nostra agenda.

bottom of page