Bibliografia

Una història de l'Ateneu.  Text de la conferència pronunciada per Antoni Malaret i Amigó, el dia 14 de desembre de 1969, a l'Ateneu, en motiu dels 50 anys de l'Ateneu.

Una història de l'Ateneu.  75 anys de vida social (1918-1993).  Dins de la Miscel·lània d'Estudis Santjustencs número 5.   Podeu accedir a la versions digitals de les Miscel·lànies del Centre d'Estudis clicant aquí.

 

 

El patrimoni

 

L'edifici de l'Ateneu és propietat de l'entitat.  Fins desembre de 2017 també era propietat de l'Ateneu l'edifici annex, la Sala Gran, si bé aquesta sala feia moltes dècades que estava llogada a l'Ajuntament per la impossibilitat per part de l'Ateneu de mantenir-la en condicions.  Ara la Sala Gran és propietat de l'Ajuntament.

 

 

Les seccions i grups

 

L'Ateneu ha tingut i té diverses seccions i/o grups que desenvolupen activitats en el marc de les finalitats associatives.  Relacionem tot seguit les seccions que hi ha actualment en funcionament; podeu obtenir informació més detallada accedint a la pàgina de la secció que us interessi.

 

Cant coral:

 

          CorAggio.  Cor jove.

          Cor lo Pom de Flors.  Cor de veus masculines.

          Orfeó Enric Morera.  Cor de veus mixtes.

 

Arts escèniques:

 

          Justeatre.  Grup de teatre amateur.

          Pastorets.  Grup de teatre especialitzat en Pastorets i activitats al carrer.

 

Arts plàstiques:

 

          Arteneu.  Grup de pintura.

 

Dansa

 

          Esbart Sant Just de l'Ateneu.  Esbart dansaire.

 

Escoles

 

          Escola de música de l'Ateneu.

          Escola d'escriptura de l'Ateneu.

          Tamboret, escola de teatre de l'Ateneu.

 

Lleure

 

          Billar.

          Grup de balls de saló.

 

Esport i cultura

 

          SEAS.  Secció Excursionista de l'Ateneu de Sant Just.

 

Cultura

 

Grup de tertúlies.

PAL (Projecte d'Animació Lectora)

 

Comunicació

 

          La Vall de Verç.  Equip de redacció de la revista local del mateix nom.

 

Joves

 

          La Ginesta.  Grup jove de potenciació de cultura popular.

 

Les activitats

Les diferents seccions/grups de l'Ateneu realitzen les activitats que els són pròpies (excursions, concerts, tertúlies, cursets,...).  A part d'aquestes activitats també es  programen' altres espectacles (concerts de música clàssica, concerts de jazz, el Documental del Mes, Cicle Gaudí,...).  Podeu veure la programació completa a l'agenda.