top of page
L'arxiu de l'Ateneu

Amb els anys l'Ateneu ha anat emmagatzemant un munt de documentació -escrita i gràfica- sobre la seva activitat.   Aquesta documentació s'anava guardant sense cap criteri arxivístic fins que l'any 2004 el soci Antoni Fuentes va fer un primer treball consistent a guardar els documents en caixes d'arxiu tot fent una relació no exhaustiva del contingut de cada caixa.  El treball va durar 3 anys, fins que el 15 de maig del 2007 l'Antoni Fuentes va lliurar el seu treball (83 caixes) amb un informe sobre què calia fer per continuar l'obra iniciada.  No hi havia recursos, però, per anar més enllà, i aquestes caixes van romandre sota l'escenari de la Sala del Cinquantenari 8 anys.

A inicis del 2015, un pla d'ocupació de l'Ajuntament de Sant Just Devern va permetre la contractació d'un arxiver jove, en Roger Cuntíes i Farràs, per a la realització d'uns treballs a l'Arxiu Històric de Sant Just, i una part del temps la dedicà al nostre arxiu, segons vam acordar amb l'arxiver municipal, en Jordi Amigó, que veia la necessitat de posar-hi ordre i informatitzar-lo.  Es van seguir de manera genèrica els criteris del programari Gestió Integral dels Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, amb l'ajut d'una aplicació creada ad hoc per a l'Ateneu per Xavi Barroso (que també estava en el pla d'ocupació).  Es van afegir més documents i el nombre de caixes augmentà fins les 203.

Un any més tard, i gràcies a la possibilitat d'obtenir una subvenció de l'OSIC, es va contractar una arxivera, la Susanna Muriel, per a què actualitzés l'arxiu i incorporés nous documents, ja que el fet de disposar d'un arxiu en condicions va afavorir les donacions de material que hi havia en cases particulars.  La Susanna Muriel, però, és una gran especialista en arxius fotogràfics i en veure l'estat de les fotografies que hi havia en mig d'altres documents va dedicar-se pràcticament en exclusiva (d'acord amb la Junta de l'Ateneu), a extreure-les de l'arxiu de documents i crear l'arxiu fotogràfic tot guardant-les en caixes especials per a aquest tipus de documents.

A inicis de l'any 2020 es va contractar novament el Roger Cuntíes per anar incorporant documentació a l'arxiu i el segon semestre del mateix any, i novament gràcies a una subvenció de l'OSIC, es va poder tornar a contractar la Susanna Muriel per anar avançant en la tasca d'actualització.  Actualment l'arxiu conté 272 caixes el contingut de les quals està informatitzat.  A part, a l'Ateneu hi ha els arxius de diverses seccions (SEAS, Orfeó Enric Morera, Cor lo Pom de Flors, ...) la integració dels quals a l'arxiu general de l'Ateneu encara està pendent de poder-se fer quan es disposi dels recursos necessaris.

Esment a part mereix l'arxiu fotogràfic i de videos del nostre soci Lluís Ramban.   En Lluís va ser durant molts anys el fotògraf "oficial" de l'Ateneu i va recollir el testimoni gràfic de les seves activitats en milers de fotografies i videos que va incorporar al seu arxiu, arxiu que va donar a l'Ateneu.

El manteniment de l'arxiu de l'Ateneu és possible gràcies a les subvencions de:

Screen Shot 09-02-21 at 11.35 AM.JPG

i a la col·laboració de l'Arxiu Municipal de:

Screen Shot 09-02-21 at 11.41 AM.JPG
IMG-20210619-WA0004.jpg

Visita de la Consellera de Cultura, Natàlia Garriga, a l'arxiu de l'Ateneu (19/06/2021)

bottom of page