top of page
Documentació per a la inscripció al Casal d’Estiu de Teatre de l’Ateneu
 
  • Omplir el formulari – 1 formulari per fill/a

Esperar confirmació per correu electrònic. Un cop rebuda la confirmació, enviar els següents documents i realitzar el pagament:

·Fotocopia del DNI del pare/mare/tutor legal

·Fotocòpia llibre de vacunes

·Fotocòpia de la targeta de sanitat

 

  • PAGAMENT:

·Pagament per transferència: cal especificar al concepte el nom i cognom de l’infant

(IBAN: ES16 0081 0156 2700 0122 9225)

·Pagament en metàl·lic a la secretaria de l'Ateneu:

  • Matins de 10 h a 13.30 h

  • Tardes de 16 h a 20.30 h

PREUS

Casal de 9h a 13h: 74€ (socis/es 65€)

Casal de 9h a 15h: 105€ (socis/es 90€)*

Casal de 9h a 17h: 115€ (socis/es 100€)*

*Dinar inclòs

 

Acolliment setmanal: 10€/setmana

Acollida eventual: 3€

Dinar eventual (fins a les 15h):  8€

Dinar eventual (fins a les 17h): 10€

Descomptes

5% per 4 setmanes o més

5% per germans, família monoparental o nombrosa

*Acumulable fins a un 10%

No es realitzarà cap retorn de l’import del casal. Es valorarà en els casos de força major.

bottom of page